kwi 14

Bióro rzyczenia wielkanoc

  sty 12

  jpk

  Już za styczeń 2017 mali i średni przedsiębiorcy obowiązani są do złożenia ewidencji JPK VAT

  Wszyscy podatnicy VAT, którzy zobowiązani są do prowadzenia Rejestrów VAT i prowadzą tą ewidencję przy użyciu programów komputerowych, mają obowiązek przekazywać za każdy miesiąc elektronicznie informację o ich prowadzeniu tj. Jednolity Plik Kontrolny VAT. Terminie przekazania to 25 dzień następnego miesiąca którego dotyczy informacja. Informację tą należy złożyć pliki w formacie csv., można to zrobić przez stronę ministerstwa, lub wybierając biuro rachunkowe, które przygotuje i wyśle za podatki te pliki JPK.

  Kto musi wysłać informację JPK do 25 lutego 2017r.?

  Ci przedsiębiorcy którzy przekroczyli co najmniej jeden poniższych parametrów

  • zatrudniali średniorocznie 10 i więcej pracowników oraz
  • przekroczyli roczny obrót netto 2 milionów euro w przeliczeniu na zł, lub
  • przekroczyli sumę aktywów bilansu 2 milionów euro w przeliczeniu na zł.

  Jeżeli rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, to dla określenia obowiązku składania informacji JPK (statusu przedsiębiorcy w 2017 r.) bierze się pod uwagę lata 2015 i 2016.

  Oprogramowanie, którego używa BRAT s.c., jest przystosowany do tworzenia i przesyłania informacji JPK. Umów się na spotkanie z BRAT s.c.

   sty 7

   odwrotne

   Już od 1 stycznia 2017 weszły w życie zmiany dotyczące stawek VAT na usługi budowlane wymienione są one w załączniku 14 do ustawy o VAT. Zmiany te dotyczą podatników VAT czynnych, którzy wykonują wymienione w tym załączniku usługi jako podwykonawcy dla podatników VAT czynnych. Stawka stosowana do owych usług budowlanych to„Odwrotne Obciążenie” czyli sprzedawca wystawia fakturę z zerową wartością VAT. Oprogramowanie Optima CDN, którego używa Biuro Rachunkowe BRAT s.c. jest w pełni przygotowane do obsługi tych transakcji.

   Koniecznie zapoznajcie się z załącznikiem 14 do ustaw VAT.

   Rodzaje robót budowlanych, do których stosuje się mechanizm odwrotnego obciążenia

   Symbol PKWiU z 2008 r. Nazwa usługi (grupy usług)
   41.00.30.0 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)
   41.00.40.0 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)
   42.11.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych
   42.12.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
   42.13.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową mostów i tuneli
   42.21.21.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów przesyłowych
   42.21.22.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze
   42.21.23.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz stacji pomp
   42.21.24.0 Roboty związane z wierceniem studni i ujęć wodnych oraz instalowaniem zbiorników septycznych
   42.22.21.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową przesyłowych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
   42.22.22.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową rozdzielczych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
   42.22.23.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową elektrowni
   42.91.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową nabrzeży, portów, tam, śluz i związanych z nimi obiektów hydrotechnicznych
   42.99.21.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów produkcyjnych i górniczych
   42.99.22.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową stadionów i boisk sportowych
   42.99.29.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
   43.11.10.0 Roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych
   43.12.11.0 Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę, z wyłączeniem robót ziemnych
   43.12.12.0 Roboty ziemne: roboty związane z kopaniem rowów i wykopów oraz przemieszczaniem ziemi
   43.13.10.0 Roboty związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
   43.21.10.1 Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu
   43.21.10.2 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych instalacji elektrycznych
   43.22.11.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych i odwadniających
   43.22.12.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
   43.22.20.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji gazowych
   43.29.11.0 Roboty związane z zakładaniem izolacji
   43.29.12.0 Roboty związane z zakładaniem ogrodzeń
   43.29.19.0 Pozostałe roboty instalacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane
   43.31.10.0 Roboty tynkarskie
   43.32.10.0 Roboty instalacyjne stolarki budowlanej
   43.33.10.0 Roboty związane z wykładaniem posadzek i oblicowywaniem ścian
   43.33.21.0 Roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian lastryko, marmurem, granitem lub łupkiem
   43.33.29.0 Pozostałe roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian (włączając tapetowanie), gdzie indziej niesklasyfikowane
   43.34.10.0 Roboty malarskie
   43.34.20.0 Roboty szklarskie
   43.39.11.0 Roboty związane z wykonywaniem elementów dekoracyjnych
   43.39.19.0 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych wykończeniowych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
   43.91.11.0 Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji dachowych
   43.91.19.0 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych prac dekarskich
   43.99.10.0 Roboty związane z zakładaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
   43.99.20.0 Roboty związane z montowaniem i demontowaniem rusztowań
   43.99.30.0 Roboty związane z fundamentowaniem, włączając wbijanie pali
   43.99.40.0 Roboty betoniarskie
   43.99.50.0 Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji stalowych
   43.99.60.0 Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji z cegieł i kamienia
   43.99.70.0 Roboty związane z montażem i wznoszeniem konstrukcji z elementów prefabrykowanych
   43.99.90.0 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
    gru 22

    ceukWychodząc naprzeciw zmieniającej się rzeczywistości właścicielka Biura Rachunkowego BRAT s.c., podjęła wyzwanie i wzięła udział w szkoleniu, oraz zdała pozytywnie egzamin kwalifikacyjny zdobywając tytuł „Certyfikowanego Eksperta Usług Księgowych” zorganizowany przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce,  mający na celu wspieranie przedsiębiorców korzystających z usług biura rachunkowego.

    Osoba, która jest „Certyfikowanym Ekspertem Usług Księgowych” nabyła umiejętności w zakresie organizacji usług księgowych, oraz nieustająco aktualizuje swoją wiedzę i umiejętności.

     gru 22

     n_min

            Zakończono prace nad jednolitym podatkiem, po debacie z bardzo szerokim gronem biznesu, oraz partnerów społecznych, Rada Ministrów zdecydowała zakończyć prace nad podatkiem jedni litym.

            Po skrupulatnych analizach i rzeczowych konsultacjach, wzięto pod uwagę również interesy przedsiębiorców. Wicepremier Mateusz Morawiecki, przewodniczący KERM, oświadczył, iż nie zostanie wprowadzony do polskiego systemu podatkowego omawiany „Podatek Jednolity”

      wrz 8

      kamila-webinar14ix

       

      Kamila Rowińska, jedna z najskuteczniejszych trenerek biznesowych przeprowadza w środę 14.09 br o godz. 20:30 bezpłatne webinarium pt. „Zasługujesz na sukces”. Jeżeli lubisz nietuzinkową wiedzę na temat życia i biznesu, podaną w niezwykle charyzmatyczny sposób – nie może Cię zabraknąć! Ja też będę :) Zapisz się od razu:

      http://rowinskabusinesscoaching.com/aff/agat/sklep/webinarium-zaslugujesz-sukces-14-wrzesnia-2016-godz-2030/

       lis 13

       Reguła 3/33

       22 lutego wchodzą w życie zmiany dotyczące umów zawieranych na czas określony. Nowe przepisy ustalają maksymalną długość trwania oraz ilość tego rodzaju umów, które pracodawca może zawrzeć z danym pracownikiem. Maksymalny łączny okres takich umów będzie wynosił 33 miesiące, a maksymalna ilość 3. Ma to być tzw. reguła 3/33. Nie będą miały już znaczenia przerwy pomiędzy poszczególnymi umowami. Do tej pory można było mieć 2 umowy na czas określony w następującym po sobie okresie. Jeśli jednak po 2 umowie nastąpiła przerwa w zatrudnieniu powyżej 1 miesiąca można było ponownie zatrudnić pracownika na czas określony. Umożliwiało to w praktyce zatrudnianie pracownika w nieskończoność na ten rodzaj umowy. Nowelizacja ustawy skutecznie powstrzymuje te nadużycie.

       Od nowych limitów są jednak wyjątki, które obejmują: pracę na zastępstwo pracownika (jeśli jego nieobecność jest usprawiedliwiona), w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym, pracę przez okres kadencji, kiedy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie (należy zgłosić taki przypadek do inspekcji pracy). Należy tutaj zauważyć, że z katalogu umów usunięto umowę na zastępstwo oraz umowę na czas wykonywania określonej pracy. Stały się one niejako wariantem umowy na czas określony.

       Dodatkowo w ramach zmian ustawy umowy na czas określony będą miały tak samo ustalany okres wypowiedzenia jak umowy na czas nieokreślony. Do tej pory nie było go w ogóle lub wynosił 2 tygodnie. Oznacza to znaczne wydłużenie okresu wypowiedzenia w przypadku dłuższych umów.

       Podsumowując Zmiany Kodeksu Pracy od 22 Lutego 2016:

       • Łączny czas umów na czas określony z danym pracownikiem wynosi 33 miesiące, a ilość 3.

       • Od powyższego limitu istnieją pewne wyjątki (zastępstwo, praca dorywcza/sezonowa, czas kadencji)

       • Usunięto umowy na zastępstwo i na czas wykonywania określonej pracy.

       • Okres wypowiedzenia jest ustalany tak samo jak dla umów na czas nieokreślony

        lis 5

        Od 1 stycznia nastąpi „rewolucja” w umowach zlecenie. Bliższe informacje wkrótce.

        doc05112015125845_001

         paź 8

         macierzynski

         Od 1 stycznia wchodzi w życie kilka zmian, które modyfikują dotychczasowe sposoby przyznawania oraz naliczania zasiłków macierzyńskich. Obecnie dostęp do tego rodzaju pomocy mają jedynie osoby zatrudnione w oparciu o umowę na etat oraz osoby płacące składkę chorobową. Od przyszłego roku osobom do tej pory nie uprawnionym (bezrobotnym, pracownikom na umowę o dzieło lub zlecenie bez składki chorobowej, studentom) będą przysługiwać świadczenia rodzicielskie w wysokości 1 tys. zł miesięcznie przez rok po urodzeniu dziecka. Będzie to kwota niejako gwarantowana czyli uznawana za minimalną jaka ma przysługiwać każdej rodzinie, w której urodzi się dziecko.

         Drugą ważną zmianą jest sposób naliczania zasiłku macierzyńskiego dla „przedsiębiorczych mam”. Do tej pory wystarczało odprowadzać składkę przez 1 miesiąc aby uzyskać proporcjonalną wysokość zasiłku. Okres ten ma zostać wydłużony do 12 miesięcy. Zapis ten wzbudził wiele kontrowersji, zwłaszcza wśród osób, które prowadzą działalność mniej niż 2 lata i płacą pomniejszone składki ZUS. Należy tutaj jednak pamiętać, że wysokość zasiłku nie może spaść poniżej wspomnianego już 1 tys. zł.

         Podsumowując:

         • Wprowadzone zostaje minimalne świadczenie rodzicielskie w kwocie 1 tys. zł

         • Zasiłek macierzyński ma być dostępny dla każdego, niezależnie od rodzaju wykonywanej pracy

         • Okres do wyliczenia podstawy zasiłku dla kobiet prowadzących działalność wynosić będzie 12 miesięcy

          lis 13

          4 listopada podpisano Rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących.
          Kolejne grupy zawodowe prowadzące działalność, wpadną w obowiązek rejestracji obrotów za pomocą kasy fiskalnej. Dopisano kolejne usługi do § 4 p.2, których kontynuacja, lub rozpoczęcie w 2015 roku, narzuca obowiązek ewidencji za pomocą kasy.

          Z dniem 28 lutego tracą zwolnienie z używania kasy m.in. naprawy pojazdów silnikowych, naprawy opon-zakładanie i bieżnikowanie, usługi prawnicze, usługi fryzjerskie.

          Dokładny wykaz tracących zwolnienie z kasy znajdziecie w §4 Rozporządzenia  kasa fiskalna 2015

           « Starsze wpisy

           (C) 2012 Biuro Rachunkowe BRAT S.C. Zielonka