lis 13

4 listopada podpisano Rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących.
Kolejne grupy zawodowe prowadzące działalność, wpadną w obowiązek rejestracji obrotów za pomocą kasy fiskalnej. Dopisano kolejne usługi do § 4 p.2, których kontynuacja, lub rozpoczęcie w 2015 roku, narzuca obowiązek ewidencji za pomocą kasy.

Z dniem 28 lutego tracą zwolnienie z używania kasy m.in. naprawy pojazdów silnikowych, naprawy opon-zakładanie i bieżnikowanie, usługi prawnicze, usługi fryzjerskie.

Dokładny wykaz tracących zwolnienie z kasy znajdziecie w §4 Rozporządzenia  kasa fiskalna 2015

  lis 12

   Co to za podstęp z jakąś deklaracją? Niestety stała się ona podstępna, na tyle że urzędnicy US (na razie) nie wiedzą kto ją składa. Informacja jaką uzyskałam była zwięzła i na temat: VAT-9M składa się wtedy gdy nie mamy obowiązku składania VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, lub VAT-8.

  Czyli kto?

   Wszyscy którzy nie są płatnikami VAT a dokonują:

  1.  importu usług (czyli większości usług nabywanych od kontrahentów zagranicznych, których miejsce świadczenia, ustalone na podstawie art. 28b-28n ustawy o VAT, znajduje się w Polsce: np.: reklama internetowa na portalach), 
  1. zakupu towarów, lub usług dla których są podatnikami (zakupu złomu, lub innej stali … tj. towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT ) i usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych (oraz zakupu innych towarów i usług, dla których podatnikiem jest nabywca).

  Dla czego podstępny?

  Podatnicy zwolnieni z VAT nie patrzą, czy kupił jakiś towar z załącznika 11 do ustawy o VAT i nie wie, że powinien zapłacić do US podatek.

  Niestety lekarze, przedszkola i inni przedsiębiorcy zwolnieni z VAT,  kupują reklamy na portalach społecznościowych itp., lub stal od polskiego sprzedawcy, gdzie widnieje informacja o „odwrotnym obciążeniu”, lub „podatnikiem jest nabywca” lecz nie wiedzą, o tym że od takich transakcji powinni złożyć deklarację VAT-9M, oraz opłacić należny z niej VAT.

  Nie cieszmy się jednak, że na razie pracownicy US nie wiedzą o tym, oni mają czas by nieświadomego podatnika skontrolować.

  PODSUMOWANIE

  Wszyscy prowadzący działalność gospodarczą powinni dokładnie przejrzeć każdą fakturę czy nie ma na niej jakiejś dziwnej stawki VAT typu: ”oo”, lub  adnotacji „odwrotne obciążenie – VAT płaci nabywca”, gdyż obowiązek składania i opłacenia wyliczonego podatku z deklaracji VAT-9M mają również  przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia z VAT. 

   (C) 2012 Biuro Rachunkowe BRAT S.C. Zielonka