mar 7

 

Ze szkolenia, w którym uczestniczyłam na początku roku mogę wywnioskować, że dla osób prowadzących niepubliczne przedszkola i szkoły najważniejsze są zasady wykorzystania dotacji. Ważne jest również aby dobrze rozliczyć otrzymaną pomoc. Należy pamiętać aby dotację uznać za wykorzystaną prawidłowo jest moment jej wydania. O co tak naprawdę chodzi? Przyznaną dotację pokrywamy wydatkami poniesionymi do końca roku kalendarzowego. Nie można zostawiać sobie pieniędzy z dotacji bieżącego roku na opłaty z terminem płatności w roku następnym (np. ZUS), ale możemy te koszty terminowe opłacić do 31 grudnia i wówczas jest dobrze.

    (C) 2012 Biuro Rachunkowe BRAT S.C. Zielonka