sty 12

jpk

Już za styczeń 2017 mali i średni przedsiębiorcy obowiązani są do złożenia ewidencji JPK VAT

Wszyscy podatnicy VAT, którzy zobowiązani są do prowadzenia Rejestrów VAT i prowadzą tą ewidencję przy użyciu programów komputerowych, mają obowiązek przekazywać za każdy miesiąc elektronicznie informację o ich prowadzeniu tj. Jednolity Plik Kontrolny VAT. Terminie przekazania to 25 dzień następnego miesiąca którego dotyczy informacja. Informację tą należy złożyć pliki w formacie csv., można to zrobić przez stronę ministerstwa, lub wybierając biuro rachunkowe, które przygotuje i wyśle za podatki te pliki JPK.

Kto musi wysłać informację JPK do 25 lutego 2017r.?

Ci przedsiębiorcy którzy przekroczyli co najmniej jeden poniższych parametrów

 • zatrudniali średniorocznie 10 i więcej pracowników oraz
 • przekroczyli roczny obrót netto 2 milionów euro w przeliczeniu na zł, lub
 • przekroczyli sumę aktywów bilansu 2 milionów euro w przeliczeniu na zł.

Jeżeli rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, to dla określenia obowiązku składania informacji JPK (statusu przedsiębiorcy w 2017 r.) bierze się pod uwagę lata 2015 i 2016.

Oprogramowanie, którego używa BRAT s.c., jest przystosowany do tworzenia i przesyłania informacji JPK. Umów się na spotkanie z BRAT s.c.

  lis 12

   Co to za podstęp z jakąś deklaracją? Niestety stała się ona podstępna, na tyle że urzędnicy US (na razie) nie wiedzą kto ją składa. Informacja jaką uzyskałam była zwięzła i na temat: VAT-9M składa się wtedy gdy nie mamy obowiązku składania VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, lub VAT-8.

  Czyli kto?

   Wszyscy którzy nie są płatnikami VAT a dokonują:

  1.  importu usług (czyli większości usług nabywanych od kontrahentów zagranicznych, których miejsce świadczenia, ustalone na podstawie art. 28b-28n ustawy o VAT, znajduje się w Polsce: np.: reklama internetowa na portalach), 
  1. zakupu towarów, lub usług dla których są podatnikami (zakupu złomu, lub innej stali … tj. towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT ) i usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych (oraz zakupu innych towarów i usług, dla których podatnikiem jest nabywca).

  Dla czego podstępny?

  Podatnicy zwolnieni z VAT nie patrzą, czy kupił jakiś towar z załącznika 11 do ustawy o VAT i nie wie, że powinien zapłacić do US podatek.

  Niestety lekarze, przedszkola i inni przedsiębiorcy zwolnieni z VAT,  kupują reklamy na portalach społecznościowych itp., lub stal od polskiego sprzedawcy, gdzie widnieje informacja o „odwrotnym obciążeniu”, lub „podatnikiem jest nabywca” lecz nie wiedzą, o tym że od takich transakcji powinni złożyć deklarację VAT-9M, oraz opłacić należny z niej VAT.

  Nie cieszmy się jednak, że na razie pracownicy US nie wiedzą o tym, oni mają czas by nieświadomego podatnika skontrolować.

  PODSUMOWANIE

  Wszyscy prowadzący działalność gospodarczą powinni dokładnie przejrzeć każdą fakturę czy nie ma na niej jakiejś dziwnej stawki VAT typu: ”oo”, lub  adnotacji „odwrotne obciążenie – VAT płaci nabywca”, gdyż obowiązek składania i opłacenia wyliczonego podatku z deklaracji VAT-9M mają również  przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia z VAT. 

   mar 10

    

   W § 20 rozporządzenia o fakturach wprowadzono definicję autentyczności, oraz integralności faktur. 

   Autentyczność faktury to pewność, co do tożsamości dokonującego dostawy towaru lub usługi, albo wystawcy faktury. Czyli lepiej upewnić się czy taki dostawca np.: usługi miał możliwości fizyczne do jej wykonania (miał zatrudnionych pracowników, był zarejestrowanym podatnikiem). 

   Integralność treści faktury to po prostu pewność, iż w dokumencie tym nie zmieniono danych, które powinna zawierać. 

   Równocześnie nałożono na podatnika OBOWIĄZEK określenia sposobu zapewnienia autentyczności i integralności faktury. 

   Za autentyczność i integralność odpowiada zarówno wystawca jak i odbiorca faktury, sposób zapewnienia tech cech jest dowolna.

   Taką ścieżką może być Kontrola Biznesowa, co oznacza dopasowanie do faktury dodatkowych dokumentów np.: umowy, zamówienia, dokumentów magazynowych, transportowych, wezwań do zapłaty, potwierdzania zapłaty. 

   Należy także opisać udokumentowanie przebiegu transakcji od rozpoczęcia aż do wystawienia faktury. Taka Ścieżka Audytu powinna odejmować dokumenty źródłowe poprzez realizowane transakcje i powiązania między nimi. Powinny być one łatwe do prześledzenia, odzwierciedlające procesy, które faktycznie wystąpiły, a jednocześnie zgodne są z ustalonymi w firmie procedurami obiegu dokumentów.

    mar 8

      

    28 lutego rozpoczęła się XII Wyjazdowa Konferencja Koła Branżowego Biur Rachunkowych. Przez 4 dni szkolili nas specjaliści z zakresy VAT, oraz podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

    Począwszy od wystawiania faktur od 2013 r. i sposobu ich uwiarygodnienia, Kas fiskalnych, Małych Podatników i możliwość stosowania przez nich „metody kasowej”.

    Oczywiście była mowa o uldze na złe długi, terminach korekty, oraz nowym załączniku do deklaracji VAT – VAT-ZD.

    Tematem gorącym również jest powstanie obowiązku podatkowego, również w WDT, WNT, kiedy wystawić faktury itp. co ma przygotować podatników do rzeczywistości, z którą spotkamy się od 1 stycznia 2014r.

    Świadczenia na rzecz pracowników a VAT, PIT, CIT.

    Na końcu najbardziej kontrowersyjna sprawa – korekta kosztów z niezapłaconych faktur.

     mar 7

      Rok 2013 przyniósł nam wiele zmian w podatku VAT.  Zmiany te dotyczyły:

     1. odliczeń VAT

     2. świadczeń nieodpłatnych -próbki

     3. momentu powstania obowiązku podatkowego

     4. fakturowania

     5.Rozliczeń transakcji zagranicznych

     6. zwolnień przedmiotowych

     1. ulgi na złe długi VAT-ZD

      

      (C) 2012 Biuro Rachunkowe BRAT S.C. Zielonka