lis 13

Reguła 3/33

22 lutego wchodzą w życie zmiany dotyczące umów zawieranych na czas określony. Nowe przepisy ustalają maksymalną długość trwania oraz ilość tego rodzaju umów, które pracodawca może zawrzeć z danym pracownikiem. Maksymalny łączny okres takich umów będzie wynosił 33 miesiące, a maksymalna ilość 3. Ma to być tzw. reguła 3/33. Nie będą miały już znaczenia przerwy pomiędzy poszczególnymi umowami. Do tej pory można było mieć 2 umowy na czas określony w następującym po sobie okresie. Jeśli jednak po 2 umowie nastąpiła przerwa w zatrudnieniu powyżej 1 miesiąca można było ponownie zatrudnić pracownika na czas określony. Umożliwiało to w praktyce zatrudnianie pracownika w nieskończoność na ten rodzaj umowy. Nowelizacja ustawy skutecznie powstrzymuje te nadużycie.

Od nowych limitów są jednak wyjątki, które obejmują: pracę na zastępstwo pracownika (jeśli jego nieobecność jest usprawiedliwiona), w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym, pracę przez okres kadencji, kiedy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie (należy zgłosić taki przypadek do inspekcji pracy). Należy tutaj zauważyć, że z katalogu umów usunięto umowę na zastępstwo oraz umowę na czas wykonywania określonej pracy. Stały się one niejako wariantem umowy na czas określony.

Dodatkowo w ramach zmian ustawy umowy na czas określony będą miały tak samo ustalany okres wypowiedzenia jak umowy na czas nieokreślony. Do tej pory nie było go w ogóle lub wynosił 2 tygodnie. Oznacza to znaczne wydłużenie okresu wypowiedzenia w przypadku dłuższych umów.

Podsumowując Zmiany Kodeksu Pracy od 22 Lutego 2016:

 • Łączny czas umów na czas określony z danym pracownikiem wynosi 33 miesiące, a ilość 3.

 • Od powyższego limitu istnieją pewne wyjątki (zastępstwo, praca dorywcza/sezonowa, czas kadencji)

 • Usunięto umowy na zastępstwo i na czas wykonywania określonej pracy.

 • Okres wypowiedzenia jest ustalany tak samo jak dla umów na czas nieokreślony

  lis 5

  Od 1 stycznia nastąpi „rewolucja” w umowach zlecenie. Bliższe informacje wkrótce.

  doc05112015125845_001

   paź 8

   macierzynski

   Od 1 stycznia wchodzi w życie kilka zmian, które modyfikują dotychczasowe sposoby przyznawania oraz naliczania zasiłków macierzyńskich. Obecnie dostęp do tego rodzaju pomocy mają jedynie osoby zatrudnione w oparciu o umowę na etat oraz osoby płacące składkę chorobową. Od przyszłego roku osobom do tej pory nie uprawnionym (bezrobotnym, pracownikom na umowę o dzieło lub zlecenie bez składki chorobowej, studentom) będą przysługiwać świadczenia rodzicielskie w wysokości 1 tys. zł miesięcznie przez rok po urodzeniu dziecka. Będzie to kwota niejako gwarantowana czyli uznawana za minimalną jaka ma przysługiwać każdej rodzinie, w której urodzi się dziecko.

   Drugą ważną zmianą jest sposób naliczania zasiłku macierzyńskiego dla „przedsiębiorczych mam”. Do tej pory wystarczało odprowadzać składkę przez 1 miesiąc aby uzyskać proporcjonalną wysokość zasiłku. Okres ten ma zostać wydłużony do 12 miesięcy. Zapis ten wzbudził wiele kontrowersji, zwłaszcza wśród osób, które prowadzą działalność mniej niż 2 lata i płacą pomniejszone składki ZUS. Należy tutaj jednak pamiętać, że wysokość zasiłku nie może spaść poniżej wspomnianego już 1 tys. zł.

   Podsumowując:

   • Wprowadzone zostaje minimalne świadczenie rodzicielskie w kwocie 1 tys. zł

   • Zasiłek macierzyński ma być dostępny dla każdego, niezależnie od rodzaju wykonywanej pracy

   • Okres do wyliczenia podstawy zasiłku dla kobiet prowadzących działalność wynosić będzie 12 miesięcy

    lis 12

    ZUS, raczej nielubiana instytucja przez przedsiębiorców wyszła im naprzeciw.

    Dzisiaj przeglądając nawą stronę internetową ZUS-u, odkryłam PUE (Platforma Usług Elektronicznych), dla mnie rewelacyjna możliwość. Możemy zalogować się na swoje konto, oczywiście wcześniej trzeba się zarejestrować.

    Można byłoby spytać, w jakim celu mamy to robić?

    Czy nie ciekawi Was stan osobistego konta w tej instytucji?

    Jeśli chorowaliście, jako przedsiębiorca, może warto sprawdzić czy Biuro Rachunkowe dobrze policzyło należne składki, może Macie jakąś nadpłatę. Sprawdzając to konto można sprawdzić finanse, które zbierają się na własnym koncie.

    Na górze strony na jasnoszarym tle, patrząc od prawej mamy 4 zakładki, pierwsza to „Płatnik”. Tu właśnie ukryte są te interesujące dane.

    W pasku po lewej stronie pierwsza zakładka to „Panel Płatnika” poniżej – drugi kwadracik to „ Należne składki i wpłaty” a tam całe mnóstwo cyferek.

    Kolejna zakładka w dół po lewej stronie to „Osoby Zgłoszone do Ubezpieczeń” warto tam zajrzeć, jeśli zatrudnialiście pracowników, dość często zdarza się, iż z powodu jakiś błędów dokumenty np.: wyrejestrowujące nie przetworzyły się w systemie i pracownik dawno zwolniony nadal figuruje w Waszych informacjach.

    Zachęcam do kontroli swoich rozrachunków.

    Źródło: www.zus.pl

     (C) 2012 Biuro Rachunkowe BRAT S.C. Zielonka