Czy nowelizacja zabezpieczy płynność finansową

  Od 20 grudnia 2012 na stronach Ministerstwa Finansów można znaleźć informuję, dotyczącą tzw. zatorów płatniczych.

 W Dzienniku Ustaw z 2012 r., poz. 1342, opublikowano ustawę z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce. Ustawa ta wchodzi w życie 1 stycznia 2013 r. Nowe przepisy o podatkach dochodowych wprowadzono aby przeciwdziałać kumulacji zadłużeń.

 Nowelizacja ta dotyczy zarówno podatku dochodowego od osób fizycznych jak i prawnych. Przepis ten nakłada na podatników obowiązek korygowania kosztów uzyskania przychodów w sytuacji gdy kwoty z faktury lub innego dokumentu, nie zostały zapłacone w terminie 30 dni od daty terminu płatności uwidocznionego na dokumencie kosztowym. W przypadku gdy wynegocjowany termin płatności, jest dłuższy niż 60 dni – niezapłacenie tej kwoty w ciągu 90 dni od dnia wystawienia dokumentu obciążającego, powoduje obowiązek korekty kosztów podatkowych o kwoty wynikającej z w/w dokumentu .

 Art. 24d ustawy o pdof, oraz art. 15b ustawy o pdop, wprowadza zmiany dotyczące obowiązku korekt wartości, zaliczonych do kosztów podatkowych od początku 2013 r.

Jeżeli wartości wynikające z dokumentów zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów przed dniem 1 stycznia 2013 r., wtedy znowelizowane reguły nie będą mogły być użyte, nawet, gdy termin płatności ustalony jest na 2013 r.

Źródło: www.finanse.mf.gov.pl

    Zostaw komentarz

    Uwaga: moderacja komentarzy jest włączona, co może skutkować opóźnieniem w wyświetlaniu komentarza. Nie ma potrzby wysyłania go ponownie.

    (C) 2012 Biuro Rachunkowe BRAT S.C. Zielonka