Kasy fiskalne w 2013r

 Kasy fiskalne w 2013r., oraz zwolnienia z obowiązku ich stosowania

Nareszcie ukazało się rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Rozporządzenie to przedłuża obowiązujące obecnie zwolnienia z ewidencji za pomocą kas do 31 grudnia 2014 r., pewnie powinniśmy się cieszyć, ale …. jest jednak haczyk. Został zmniejszony limit zwolnienia, do 20.000 zł. Limit ten obowiązuje teraz wszystkich podatników.

Bardzo ważną zmianą jest również sposób obliczania, ww. limitu. Kwotę tą będzie liczyło się proporcjonalnie do okresu wykonywania sprzedaży dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, oraz rolników.

Podsumowując: podatnik, który przekroczył wartość sprzedaży wynoszącą 20.000 zł w 2012 r., bez względu na to czy jest to działalność rozpoczęta w 2012 r ,czy wcześniej, musi rozpocząć ewidencjonowanie za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca  2013 r. Zarówno podatnicy, którzy rozpoczęli sprzedaż przed 2012r. i przekroczyli limit 20.000 zł, a nie przekroczyli limitu 40. 000 zł, i Ci, którzy rozpoczęli działalność w 2012r. a przekroczyli limit 20.000 zł muszą zainstalować kasę fiskalną.

WAŻNE:

W 2013 r. limit uprawniający do zwolnienia z używania kasy jest jeden dla wszystkich podatników i wynosi 20.000zł jednak musi on być obliczony w proporcji, do okresu wykonywanej sprzedaży.

Pamiętajmy o tym, że zwolnienie to traci moc gdy upłyną dwa miesiące następujące po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót wykonany dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej a także rolników ryczałtowych w kwocie 20.000 zł, obliczonej w proporcji do okresu wykonywanej sprzedaży w 2013r. Od następnego dnia należy rozpocząć ewidencje sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej.

    Zostaw komentarz

    Uwaga: moderacja komentarzy jest włączona, co może skutkować opóźnieniem w wyświetlaniu komentarza. Nie ma potrzby wysyłania go ponownie.

    (C) 2012 Biuro Rachunkowe BRAT S.C. Zielonka