PODATEK i korekta kosztów

Rozliczając podatek począwszy od lutego należy pamiętać o nowych przepisach, które weszły od 1 stycznia 2013r. zgodnie z Ustawą o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce.

Tak naprawdę to nowe obowiązki, wymagające dodatkowej dokumentacji. Wprowadzony art. 15b PDOF, oraz 24d PDOP, nakłada na podatnika OBOWIĄZEK do zmniejszenia kosztów, wycofania z zakupów kwot z faktur, lub innych dokumentów, które nie zostały zapłacone w ciągu 30 dni od terminu płatności.  

Należy pamiętać również, że jeżeli termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, (70 dni) to zapłata musi być dokonana w ciągu 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do Kosztów Uzyskania Przychodu (KUP), aby nie skutkowało to obowiązkiem wycofania jej z KUP.

Niestety nie jest powiedziane, że stosujemy pierwszą, lub drugą zasadę, więc należałoby stosować je razem.

Nie zapomnijmy, że korekta kosztów dotyczy wszystkich również niezapłaconych zobowiązań przy nabyciu, albo wytworzeniu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Niezapłacone kwoty za w/w koszty nie mogą stanowić amortyzacji.

 

Podsumowując:

Wycofanie z KUP niezapłaconych zobowiązań należy dokonać w 30 dniu od terminu płatności, lub 90 dniu od zaliczenia ich w koszty (KUP).

    Zostaw komentarz

    Uwaga: moderacja komentarzy jest włączona, co może skutkować opóźnieniem w wyświetlaniu komentarza. Nie ma potrzby wysyłania go ponownie.

    (C) 2012 Biuro Rachunkowe BRAT S.C. Zielonka