WYSTAWIANIE FAKTUR W 2013 R

Nowelizacja § 5 rozporządzenia fakturowego wprowadza kilka poniżej opisanych zmian dostosowujących krajowe zasady do regulacji zawartych w dyrektywy 2006/112/WE, zmienionych dyrektywą2010/45/UE określającą obszar danych, które powinna zawierać faktura.

W konsekwencji zmiana przepisów, która weszła w życie od 1 stycznia 2013 r. nie musi powodować konieczności dużych zmian w systemach księgowych.

Wprowadzono wymóg autentyczność

Podatnik musi określić autentyczność pochodzenia, integralność i czytelność faktury. Można to zrobić za pomocą kontroli biznesowej, poprzez opisanie w kilku zdaniach, związku między dostawą towarów i(lub) usług itp., a fakturą sprzedaży ( procedurę obiegu dokumentów).

Począwszy od zamówienia, przez zakup materiały usługi i tp. do wykonania transakcji, na których to podstawie zostaje wystawiona faktura sprzedaży, ma to na celu wyeliminowanie tzw. „pustych faktur”.Dane obligatoryjne 

W rozporządzeniu dotyczącym fakturowania zniesiono obowiązek umieszczenia określenia „Faktura VAT-MP”, „Faktura VAT”, „FAKTURA VAT marża”, jednakże wciąż można będziezachować te oznaczenia, pod warunkiem obowiązkowego umieszczenia nowych określeń 

1) „metoda kasowa”, w zamian dotychczas używanej nazwy „Faktura VATMP”

2) „samofakturowanie” gdy fakturę wystawia w imieniu i na rzecz podatnika upoważniona przez niego osoba trzecia (zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 2 – odpowiednio do art. 226 pkt 10a dyrektywy 2006/112/WE).

3) „procedura marży dla biur podróży”, przy dotychczas używanym wyrażeniu „FAKTURA VAT marża” lub według art. 119 ustawy o VAT, lub art. 306 dyrektywy (§ 5 ust. 2 pkt 3 – odpowiada to art. 226 pkt 13 dyrektywy 2006/112/WE),

4) „procedura marży – towary używane”; „procedura marży – dzieła sztuki”

lub „procedura marży – przedmioty kolekcjonerskie i antyki”, w zamian dotąd używanej nazwy „FAKTURA VAT marża” na podstawie art. 120 ustawy o VAT lub art. 313 dyrektywy (§ 5 ust. 2 pkt 4 – odpowiada art. 226 pkt 14 dyrektywy 2006/112/WE),

5) „odwrotne obciążenie” – w zamian dotąd używanego określenia: podatek VAT rozlicza nabywca

 Faktura od 1 stycznia 2013 musi zawierać również:

  1. datę dokonania, lub zakończenia dostawy,

  2. lub datę wykonania usługi

jeżeli ta data jest inna od daty wystawienia faktury

i tak  samo jak przed zmianą:

*datę wystawienia, kolejny nr, imiona, nazwiska, lub nazwy podatnika i nabywcy, numer identyfikacji podatkowej, NIP, nazwę i rodzaj towaru, usługi, miarę i ilość, cenę jednostkową netto, kwoty rabatów o ile nie zostały ujęte w jednostkowej cenie bez VAT, wartość sprzedaży netto, stawkę podatku, sumę wartości sprzedaży netto z podziałem na stawki, kwotę VAT-u z podziałem na stawki, należność ogółem.

Faktury uproszczone Wprowadzono możliwość wystawiania faktur uproszczonych. Ten dokument może być wystawiony, gdy kwota sprzedaży nie przekroczy 450 zł (albo 100 euro). Faktura uproszczona musi zawierać:

* datę wystawienia, kolejny nr, numer identyfikacji podatkowej, NIP, datę dokonania, lub zakończenia dostawy, lub wykonania usługi, nazwę i rodzaj towaru, usługi, kwoty rabatów o ile nie zostały ujęte w jednostkowej cenie bez VAT, należność ogółem.

Terminy wystawienia faktury

Ostatnia nowelizacja rozporządzenia o fakturach w pełni regulują termin wystawienia faktury.

Utrzymany jestdotądobowiązujący termin wystawiania faktur, czyli najpóźniej 7 dni od dnia wydania towaru lub wykonania usługi (ust. 1) lub – a przypadku sprzedaży ciągłej – 7 dni od zakończenia miesiąca (ust. 2).

Możliwość wystawiania zbiorczych faktur, które dokumentują transakcje obejmujące miesiąc kalendarzowy (niemających charakteru sprzedaży ciągłej). W takiej sytuacji faktura musi być wystawiona najpóźniej ostatniego dnia tego miesiąca, w którym dokonano dostaw towarów lub usług (ust.3).

Znacznemu wydłużeniu ulega termin wystawienia faktur dokumentujących wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (§ 9 ust. 4) oraz świadczenie usług art. 28b (§ 9 ust. 5), przedłużono do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wydano lub przemieszczono towar bądź wykonano usługę. 

Faktury zaliczkowe

Regulacje § 10 rozporządzenia fakturowego w nowym brzmieniu utrzymują dotychczasowe zasady wystawiania faktur zaliczkowych. Nowością jest brak obowiązku wystawiania faktur na zaliczki w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów. Należy zwrócić uwagę, że tego rodzaju zaliczki od 1 stycznia 2013 r. nie rodzą obowiązku podatkowego (wykazania w deklaracji VAT).

Faktury wewnętrzne

Zmiana znosi obowiązku dokumentowania fakturami wewnętrznymi transakcji wewnątrzwspólnotowych na rzecz prowadzenia przez podatnika dowolnej dokumentacji, która takie czynności będzie odzwierciedlać. Podatnicy nadal mogą wystawiać takie dokumenty, jeśli tak postanowią.

Źródło: broszura MF

    Zostaw komentarz

    Uwaga: moderacja komentarzy jest włączona, co może skutkować opóźnieniem w wyświetlaniu komentarza. Nie ma potrzby wysyłania go ponownie.

    (C) 2012 Biuro Rachunkowe BRAT S.C. Zielonka