Zwolnienia z kas fiskalnych

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. wyznacza o wiele węższy zakres możliwych do wykorzystania przez podatników zwolnień od ewidencjonowania przy zastosowaniu kas w zakresie świadczenia takich usług, jak:
– prawnicze, rachunkowo-księgowe, badania rynków i opinii publicznej, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, za wyjątkiem usług notariuszy prowadzących repertorium A i P,
– rzeczoznawstwa, rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, detektywistyczne i ochroniarskie, komercyjne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane – m. in. usługi w zakresie oceny zdolności kredytowej, usługi świadczone przez agencje inkasa – które w całym zakresie sprzedaży były objęte przez podatnika systemem wystawiania faktur,
– sekretarskie i tłumaczenia, z wyłączeniem usług drukarskich i powielaczowych,
– w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej,
– usługi świadczone przez schroniska dla zwierząt,
– niektóre usługi związane z rekreacją, kulturą i sportem,
– pogrzebowe i pokrewne,
– świadczone w gospodarstwach domowych przewidziano jedynie możliwość, i to z pewnymi ograniczeniami, korzystania ze zwolnienia do dnia 30 kwietnia 2011 r.

Również ograniczono możliwość korzystania ze zwolnienia przez podatników rozliczających się w podatku dochodowym w formie karty podatkowej. Wszyscy podatnicy po 1 maja 2011 r. będą jednak mogli nadal korzystać ze zwolnienia od ewidencjonowania przy zastosowaniu kas w przypadku gdy obrót za rok poprzedni nie przekroczył w przypadku podatników kontynuujących działalność kwoty 40 000 zł i 20 000 zł dla rozpoczynających działalność.

W przepisach uwzględniono możliwość utraty zwolnienia w przypadku przekroczenia przez podatnika wyszczególnionego powyżej obrotu w trakcie roku podatkowego. W tym przypadku podatnik musi zacząć ewidencjonowanie za pomocą kasy po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi ich przekroczenie.

Nowy zakres zwolnień przedmiotowych od ewidencjonowania został wyznaczony przy zastosowaniu obowiązującej obecnie w statystyce klasyfikacji PKWiU z 2008 r. i w zawiązku z tym podatnicy powinni szczegółowo przeanalizować zapisy załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r.

Korzystanie ze zwolnień z obowiązku stosowania kas w latach 2011–2012 reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r.

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 oraz poz. 34 i 37 załącznika rozporządzenia ( pkt I–4) zwolnieniem tym objęte jest np:
– świadczenie usług, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty, banku lub kasy oszczędnościowo-pożyczkowej na rachunek podatnika, pod warunkiem, że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcje jednoznacznie wynika jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła (może to być sprzedaż wysyłkowa).

  Odpowiedzi: 2

  1. JimmyBogart napisał(a):

   I like this website very much so much superb information.

  2. JeremyBuddy napisał(a):

   I like this web site its a master piece! Glad I discovered this on google.

  Zostaw komentarz

  Uwaga: moderacja komentarzy jest włączona, co może skutkować opóźnieniem w wyświetlaniu komentarza. Nie ma potrzby wysyłania go ponownie.

  (C) 2012 Biuro Rachunkowe BRAT S.C. Zielonka